Viden

Sådan screener vi vores donorer

How We Screen Our Donors
 • Indledende intuitionsbaseret samtale
 • Evaluering af sædkvalitet
 • Tre-trins genetisk risikovurdering
 • Omfattende lægeundersøgelse og tests
 • IQ krav
 • Kriminel baggrundstjek
 • Personlighedsevaluering gennem test
 • Vurdering af psykolog
 • Godkendelse af fertilitetspersonale
 • Endelig godkendelse af lægelig direktør.

Den overordnede donorudvælgelsesproces

Vi tror på at forstå individet bag hver donation. Før vi vurderer sædkvaliteten, engagerer vi hver kandidat i et personligt interview – det vi kalder en "intuitionssamtale." Denne samtale giver os mulighed for at forstå deres motivationer for at blive donor og vurdere deres bevidsthed om det ansvar, der er forbundet med denne rolle. Hvis samtalen føles gensidigt rigtig, går vi videre med en sædprøve. 

Hver kandidat skal udfylde omfattende spørgeskemaer om deres personlige og familiemæssige helbredshistorie. Derudover gennemgår de tests for smitsomme og genetiske sygdomme. Potentielle donorer skal også opfylde et minimum IQ-krav og gennemgå en personlighedsvurdering. Vores psykolog evaluerer deres IQ, personlighed, motivationer og forståelse af donorrollen.

Kandidaten skal også mødes og godkendes af vores fertilitetspersonale, før donor bliver tilgængelig for potentielle forældre. Vi forstår, at selv den mest omfattende donorprofil ikke indfanger alle aspekter af deres karakter, og det er derfor, vi anvender vores intuition og fertilitetspersonalets vurdering for at hjælpe fremtidige forældre med at træffe det bedste valg: Vi insisterer på, at vores fertilitetspersonale med god samvittighed kan anbefale vores donorer til deres patienter.

Til sidst foretages en overordnet vurdering af lægefaglig direktør, og ved godkendelsen tilføjes donor vores katalog. Denne strenge evalueringsproces sikrer vores donorers høje kvalitet og engagement, hvilket giver dig de bedst valgmuligheder på din rejse til forældreskab.

Sygdomsscreening af sæddonorer

For at sikre sikkerheden og sundheden for vores donorer udfører vi- ud over IQ og genetiske sygdomsevalueringer - løbende screeninger for infektionssygdomme . Disse screeninger omfatter:

 • HIV
 • Hepatitis B
 • Hepatitis C
 • HTLV 1&2
 • Syfilis
 • CMV
 • Gonoré
 • Klamydia

Vi udfører omfattende genetiske tests, der gør os i stand til at identificere over 4.000 sygdomsfremkaldende gener. Donorer, der har en unormal kromosomanalyse (karyotype) eller bærer på en af ​​følgende sygdomme, bliver ikke accepteret:

 • Cystisk fibrose (CF)
 • Spinal muskelatrofi (SMA)
 • Ikke-syndromatisk medfødt døvhed (DFBN1)
 • Alfa- og beta-thalassæmi og seglcelleanæmi
 • Tay-Sachs

Vi tager screeningsprocessen meget alvorligt og tester ofte for disse sygdomme for at sikre, at vores donorer er raske.

Ud over systematiske medicinske screeninger skal vores donorer udfylde et spørgeskema, hver gang de donerer, hvori de bekræfter, at de ikke har deltaget i nogen højrisikoadfærd. Dette er en yderligere foranstaltning for at sikre sikkerheden og af vores donorer og modtagerne af deres sæd.

Udvidet donorscreening hos Donor-Network: IQ og straffeattest

Hos Donor-Network prioriterer vi sikkerhed og ansvar i vores sæddonationsproces. Vi screener omhyggeligt vores donorer og idet kriminel adfærd og intelligens begge er væsentligt påvirket af genetik kan det have varige indvirkninger på et barns liv.

Vi kræver en ren straffeattest fra vores donorer, idet forskning tyder på en arvelighed på 40-70 % af kriminel adfærd. På samme måde er intelligens, der påvirker et individs livsudfald på tværs af forskellige domæner, et afgørende kriterium. Da op til 80 % af IQ kan tilskrives genetik, accepterer vi kun donorer med normale til høje IQ-niveauer. Dette reducerer potentielle udfordringer relateret til beslutningsevne, problemløsning og mental sundhed i som bliver givet videre til donorbørn. Vores robuste og stringente screeningsproces understreger vores engagement i barnets fremtidige trivsel og familiens tryghed ved valg af donor.

 

Læs mere om hvorfor vi screener på IQ og straffeattest her.